Пульт World Vision T37, T54, T54M, T54D, T57, T57D, T57M (DVB-T2) HUAYU